Shahadah / geloofsgetuigenis

Moslim word je door het uitspreken van een zin, de ‘Shahadah’ of geloofsgetuigenis: “ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve ALLAH en ik getuig dat Mohammed – ﷺ vrede zij met hem – zijn dienaar en boodschapper is”.

Het uitspreken van de shahada behoort dus tot de vijf zuilen van islam en wordt ook wel als de belangrijkste pilaar gezien. Warnaar deze belangrijkste pilaar omvalt, valt het hele geloof om. Immers, zonder het geloven in de shahada is er geen geloof. Het uitspreken van de shahada dient dus ook gepaard te gaan met een rotsvast geloof erin.

Eveneens dient dit geloof ten uitvoer gebracht te worden in uitspraken en daden.

We kunnen de shahada in twee delen verdelen.

Het eerste deel van de shahada ‘Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah’, bestaat uit een ontkenning en een bevestiging.

Allereerst ontkennen we dat er geen andere god is die aanbeden mag worden.

We sluiten hiermee alle goden uit en maken daarna slechts één uitzondering: we bevestigen dat Allah dit recht wel heeft.

We bevestigen dus dat Allah de Enige is die aanbeden mag worden.

Daarna bevestigen en getuigen we met het tweede deel van de shahada dat Mohammed (ﷺ  vrede zij met hem) de dienaar en de Boodschapper is van Allah.

Daarmee erkennen we dat we geloven in Mohammed als Profeet (ﷺ  vrede zij met hem).

Dit geloven houdt natuurlijk ook in dat we zijn voorbeeld volgen, hij weet als Profeet van Allah immers het beste hoe we Allah kunnen behagen.

Hoe spreek je SHAHADA uit?

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهْ و أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهْ

Ash hadu an lailaaha illAllaah wa-ash hadu anna Muhammadan RasuluLLAAH

ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve ALLAH en ik getuig dat Mohammed – ﷺ vrede zij met hem – zijn dienaar en boodschapper is”.

Gebed – الصلاة

De salat of salah (Arabisch: الصّلاة, as-salah) is het rituele gebed binnen de islam.

Het is een van de vijf zuilen van de islam en dus verplicht (fard).

Moslims zijn verplicht vijf keer per dag de salat te verrichten, volgens een Hadith door God aan Mohammed – ﷺ vrede zij met hem – gegeven tijdens de Nachtreis.

De Koran schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende ayaat. Daarnaast wordt de salat 21 keer genoemd in combinatie met de zakat.

Gebedstijden

Voor de salat zijn vaste tijdvakken vastgesteld, gebaseerd op de positie van de zon (zonsopgang, hoogste punt en dergelijke).

De Koran spreekt in soera De Vrouwen 103 over een niet nader gespecificeerd naar tijd bepaald voorschrift.

Hierdoor variëren de gebedstijden per plaats.

Vanaf de minaret bij de moskee roept de muezzin op tot het gebed met de woorden: حي على الصلاة  haja ala-salah wat Arabisch is; kom tot het gebed. Hij spreekt bij deze gebedsoproep (Azan of Athan) ook de Shahada uit.

Vertaling van de AZAN / ATHAN

God is de grootste, God is de grootste, الله أكبر الله أكبر āllahu ākbar, āllahu ākbar
God is de grootste, God is de grootste,* الله أكبر الله أكبر āllahu ākbar, āllahu ākbar
Ik getuig dat er geen godheid is dan God أشهد أن لا إلاه إلا الله āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah
Ik getuig dat er geen godheid is dan God أشهد أن لا إلاه إلا الله āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah
Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is أشهد أنّ محمّدا رسول الله āsh’hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah
Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is أشهد أنّ محمّدا رسول الله āsh’hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah
Haast u naar het gebed حي على الصلاة hayyā `alā-s-salah
Haast u naar het gebed حي على الصلاة hayyā `alā-s-salah
Haast u naar het welslagen حي على الفلا ح hayyā `alā-l-falāh
Haast u naar het welslagen حي على الفلا ح hayyā `alā-l-falāh
God is de grootste, God is de grootste, الله أكبر الله أكبر āllahu ākbar, āllahu ākbar
Er is geen godheid dan God لا إلاه إلا الله lā ilaha illā-llah

De namen van de vijf dagelijkse gebeden (en tevens van de tijdstippen) zijn:

 1. Fadjr (dageraad)

 2. Dhohr (middag, net na het hoogste punt van de zon)

 3. Asr (namiddag)

 4. Maghrib (zonsondergang of avond)

 5. Isha (nacht)

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bedekken van de geslachtsorganen

In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Reinheid
Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Dit geloven houdt natuurlijk ook in dat we zijn voorbeeld volgen, hij weet als Profeet van Allah immers het beste hoe we Allah kunnen behagen.

WODOE- الوضوء

Vóór elke Gebed-salat- moet een moslim zich ritueel wassen (klein wassing), dit heet woedoe.

Hoe kan ik de Woedoe doen voor mijn gebed?

De kleine wassing van een moslim wordt ongeldig gemaakt door het volgende:

 1. Ontlasting of urine.
 2. Windjes.
 3. Na een ‘stilstand van de mentale activiteit’ door gekte, bewusteloosheid, bedwelming of een diepe slaap waarbij hij niet voelt wat er uit zijn natuurlijke openingen vrijkomt. Een lichte slaap waarbij er geen sprake is van ‘stilstand van de mentale activiteit’ maakt de wassing niet ongeldig.
 4. Het aanraken van het geslachtsdeel, het maakt hierbij niet uit of het een eigen geslachtsdeel is of van een ander.
 5. Het eten van kamelenvlees.

Het eten van de maag, lever, vet, nieren of darmen van een kameel maakt de wassing ongeldig, omdat het te vergelijken is met het vlees van een kameel.

Echter het drinken van kamelenmelk maakt de wassing niet ongeldig.

HET GEBED VERRICHTEN

Groep of alleen

Het gebed kan alleen of in een groep gedaan worden. Als men in een groep de salat verricht, treedt één persoon op als imam, dat wil zeggen “hij die leidt, voorgaat”. Het gebed start met de iqamah die zo mogelijk door een tweede persoon verricht wordt. De groep volgt dan de handelingen van de imam. De groep mag hem of haar niet voor zijn in de handelingen, tegelijkertijd mag in sommige gevallen wel.

Op vrijdag

Zijn alle mannelijke moslims verplicht het middaggebed (salat al-djumoa) in de (vrijdag-)moskee te doen. Ook op feestdagen (Eid-al Fitr en Eid-al Adha) is het gebruikelijk speciale salats te verrichten, meestal in zeer grote groepen.

Elk gebed bestaat uit een aantal eenheden (Rakaat meervoud Rakaa ركعة). Hieronder staat het verplicht aantal Rakaat vermeld. Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed Sallalahu ‘alaihi wasalam) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rakaat te verrichten.

Ook dient tijdens het gebed een aantal Rakaat hardop te worden gezegd en een aantal zachtop (in jezelf). Dit geldt voor de koranverzen die worden opgezegd tijdens het gebed.

Dus wanneer het hardop moet zeg je de verzen hardop en wanneer het zachtop moet dan zeg je de verzen in jezelf.

 • Gebed
 • Fadjr
 • Dhohr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Rakaat
 • 2
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • Hardop of Zachtop
 • Alle Rakaat hardop
 • Alle Rakaat zachtop
 • Alle Rakaat zachtop
 • De eerst 2 Rakaat hardop
  De laatste 1 zachtop
 • De eerst 2 Rakaat hardop
  De laatste 2 zachtop

Luister naar de gebedsoproep!

   إستمع لآذان الصلاة 

Download op uw smartphone een gratis gebedstijden app van Mawaqit.

mawaqit

ZAKAT – Aalmoezen

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}

{ DOET NAUWKEURIG HET GEBED, GEEFT AALMOEZEN EN BUIGT U MET HEN DIE ZICH BUIGEN.}

De zakat (de zuiverende sociale belasting) vertegenwoordigt de derde pijler van de islam. Deze is ontstaan in het tweede jaar van de Hidjra.

Het doel van de zakat is de zuivering en vruchtvorming: de zakat is zuiverend omdat het de ziel zuivert van hebzucht en de nadruk legt op het verdelen van wat men bezit. Je vermindert niet, integendeel, je krijgt er zegen voor in de plaats.

De zakat is verplicht voor elke persoon die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Moslim zijn.
 2. De absolute bezitter zijn van de goederen onderworpen aan de zakat.
 3. De waarde van het goed is in voortdurende groei.
 4. Het bereiken van de drempel van de belastbare zakat
  (het equivalent van 85 gram goud).
 5. Het verloop van een maanjaar.

Wanneer men aan deze voorwaarden voldoet, zou de moslim 2,5% van zijn bezit moeten uitgeven als zakat.
Zakat kan in verschillende vormen bestaan waaronder:

 1. Muntstukken.
 2. Handel.
 3. Vee.
 4. Vruchten en granen.

De Heilige Koran vermeldt aan wie een moslim zijn/haar zakat mag overhandigen, dit is een groep van 8 soorten mensen:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen, voor degenen die aangesteld zijn om de aalmoezen te ontvangen en te verdelen, voor de bijeen te brengen sympathisanten, voor het vrijkopen van slaven, voor de gefailleerden, voor de strijders en voor de arme reizigers.” (Soera Berouw/Tawbah, nr.9, vers 60)

De zakat heeft als religieuze en sociale daad enkele doelen die wij als volgt in het kort opsommen:

 1. De Schepper bedanken voor zijn gunsten.
 2. Onze ego opvoeden door te leren delen.
 3. Vermijden dat we onze goederen hamsteren door deze te laten circuleren.
 4. De armoede efficiënt bestrijden.

Wie de zakat betaalt, krijgt er een beloning voor. God heeft de gelovigen die deze religieuze daad verrichten, geprezen.

Ten slotte is het belangrijk te weten dat de zakat niet wordt beschouwd als een daad van liefdadigheid, maar als het recht van de armen en van elk persoon die als begunstigde van de zakat is aangewezen door God, in Zijn Heilig Boek. Door de zakat te betalen, bevordert men de broederlijkheid en de sociale gerechtigheid. Deze daad zal zorgen voor een duurzame ontwikkeling die grote voordelen met zich meebrengt voor alle leden van de samenleving.

Hadj-pelgrimstocht

DE BEDEVAART NAAR MEKKA

Hadj حج betekent letterlijk: naar een bepaalde plaats gaan. Deze plaats is voor moslims de stad Mekka. De fysieke reis naar Mekka is tegelijk een innerlijke reis van het hoofd en de ziel naar de Ka’bah الكعبة.

De Hadj bestaat dus uit:

De fysieke uitdagingen.
Het bewust uitvoeren van de voorgeschreven handelingen.
Gevoel volledig onderworpen te zijn aan de wil van Allah.

Hierbij is de Ka’bah niet de eindbestemming, maar juist een definitief afscheid van slechte gewoontes en een nieuw begin zonder zonde met Allah als centraal punt in het leven.

Varianten van de bedevaart:

De bedevaart naar Mekka kent twee varianten voor moslims: de Hadj en de Oemrah.
De hadj is de verplichte bedevaart naar de heilige stad Mekka van de achtste tot de twaalfde dag van de laatste maand van de islamitische kalender Dhu’l-Hijjah.

De Oemrah is de bedevaart die gedurende het hele jaar kan worden uitgevoerd, dus zelfs tijdens de periode van de Hadj.

De Hadj zelf kan op de volgende 3 manieren worden verricht:

1-Hadj al-Tamattu’
2-Hadj al-Ifrad
3-Hadj al-Qiran

1: Bij de Hadj al-Tamattu’ wordt eerst de Oemrah en daarna de Hadj verrricht, waarbij bij beide keren de Ihram in acht wordt genomen. Deze wijze van de Hadj doen wordt als beste van de 3 manieren gezien en het is ook de wijze die de laatste profeet Mohamed (vrede zij met hem) aanbevolen heeft. De meeste moslims die van landen ver buiten Saoedi-Arabië komen, gebruiken deze manier om de Hadj te doen.

2: Bij de Hadj al-Ifrad wordt geen Oemrah gedaan, maar alleen de Hadj zelf. Het is ook niet verplicht om een dier te offeren bij deze Hadj. Deze Hadj is uitermate geschikt voor moslims die vegetariër of veganist zijn.

3: Bij de Hadj al-Qiran wordt zowel de Oemrah als de Hadj gedaan, maar de Ihram wordt in totaal slechts 1 keer in acht genomen. De handelingen voor de Oemrah vormen een onderdeel van de Hadj en worden verricht in 1 onafgebroken staat van Ihram
Islam en Hadj.nl

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

De Haddj is in de bekende maanden. Degene die zich dan tot het verrichten van de Haddj daarin heeft verplicht, (voor hem is er) geen geslachtsgemeenschap, geen zondigheid en geen twist tijdens de Haddj. En wat jullie aan goeds doen. Allah kent het. En neemt proviand mee, en de beste proviand is Taqwa, vreest Mij daarom, O jullie bezitters van verstand.

Saum-vasten

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

JULLIE DIE GELOVEN! AAN JULLIE IS VOORGESCHREVEN AAN HEN DIE ER VOOR JULLIE WAREN

— MISSCHIEN ZULLEN JULLIE GODVREZEND ZIJN —

In de Heilige maand Ramadan, begint het vasten bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het ondergaan van de zon.

In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden.

Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam.

In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :

 • Kinderen
 • Zieken (vasten op een later tijdstip inhalen)
 • De reiziger (vasten op een later tijdstip inhalen)
 • Vrouwen met menstruatie (vasten op een later tijdstip inhalen)
 • Zwanger vrouwen (vasten op een later tijdstip inhalen)
 • Borstvoeding gevende vrouwen (vasten op een later tijdstip inhalen)

Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschap band voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr عيد الفطر ‘ (In Nederland wordt genoemd Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.

Wanneer starten en stoppen met het vasten tijdens de ramadan?
Wat is het verschil tussen Imsak en Fajr(Sobh)?

De maand Ramadan is de negende maand in het Hijri (Islamitische) kalenderjaar. Dit is de maand van het vasten.

Sommige kalenders tonen ook de tijd van Imsek aan, wat een paar minuten voor Fajr is. Dit is slechts een extra voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat Fajr niet wordt overschreden.

Het vasten begint op het moment van de Azan (gebedsoproep) van het Fajr gebed en eindigt met de Azan van het Maghrib gebed.

Moskee EL Fath maakt elk jaar gebruik van Imsakiyeh (gebedstijden) voor de hele maand Ramadan.

Alvast Ramadan Kareem.

© Copyright -Vereniging Moskee EL FATH GOUDA