Bestuurssamenstelling

Vereniging MOSKEE EL FATH is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens vereniging moskee EL FATH GOUDA.

Het verenigingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

 • Dhr. A EL HILALI / Voorzitter & Penningmeester

 • Dhr. I Sabir / Secretaris

 • A EL ARABI/ IMAM ( GEESTELIJK LEIDER)

Geestelijk leider (Imam)

De geestelijke leider van vereniging moskee EL FATH GOUDA is een geleerde uit een traditioneel erkend school in Marokko.

De heer Arbi El Arabi begeleid al meer dan 22 jaar moskee EL FATH en een deel van de islamitische gemeenschap in Gouda .

Het beloningsbeleid van vereniging EL FATH GOUDA.

Bestuursleden

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Imam

Imam heeft wel vaste dienst en wordt een loon (maandsalaris) elke maand op zijn rekening overgemaakt, hij vangt ook een loonstrokje van de boekhouder.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen voor hun activiteiten geen vrijwilligers-vergoeding of bedragen ontvangen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van vereniging moskee EL FATH GOUDA

Het beleidsplan (2018-2023) van Vereniging moskee EL FATH GOUDA.

Hierin staat beschreven welke doelstellingen de vereniging tracht te bereiken. In het verlengde hiervan staat aangegeven op welke wijze dit geschiedt en welke activiteiten hiervoor geïnitieerd en uitgevoerd zijn. Omdat de activiteiten van Vereniging moskee EL FATH GOUDA en toekomstige restauratie en onderhoud sterk samenhangen met het ontvangen van gelden waarmee de vereniging in stand kan blijven, kenmerkt het beleid van de vereniging zich door een zeker door mate van flexibiliteit en transparantie.

U kunt altijd inzage krijgen in de ontwikkelingen van Vereniging moskee EL FATH GOUDA.

Doelstelling:

In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam, restauratie en onderhoud van het gebouw.

Activiteiten:

Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van programma’s door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via onze eigen website.
 • De financiële realisatie van de restauratie en onderhoud van de moskee.

Werving fondsen

De giften en donaties van vereniging moskee EL FATH GOUDA komen van een groep donateurs. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage, periodieke donaties of een eenmalige donatie.

Daarnaast verwerft vereniging moskee EL FATH GOUDA fondsen door de organisatie van benefieten (we zijn  nu mee bezig) waarbij bezoekers kunnen doneren.

De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via IDEAL op onze site (www.elfathgouda/donaties/) te doneren.

Beheer fondsen:  

De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er overleg plaats met onze donateurs.

Besteding fondsen:  

Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is.

Daarnaast vindt er overleg plaats met onze donateurs. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (zoals huur, gas, water, licht, verzekeringen, boekhouder, internet, telefonie).
 • Salaris van de imam
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen.
 • Onkosten activiteiten kinderprogramma’s.
 • Onkosten muticulturele en multireligues activiteiten.
 • Aanschaf promotiemateriaal.
 • Realisatie nieuwe gebedsruimte voor vrouwen en renoveren de bestaande.
Inhoud Delen